Miło nam poinformować, że Przebudowa ulicy Dąbrowskiego jest jedną z 87 finalistów Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku 2020 Stowarzyszenia Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego. O zaszczytny tytuł rywalizowały 382 inwestycje, w 17 kategoriach.
Jury składające się z przedstawicieli Ministerstw, Urzędów Wojewódzkich, Politechnik i przedstawicieli branży budowlanej doceniło nie tylko walory komunikacyjne inwestycji, ale także jej jakość wykonania i estetykę. Przedstawiciele jury odwiedzili nasze miasto, aby ocenić przebudowaną ulicę Dąbrowskiego pod względem przydatności, spójności z miejską infrastrukturą, jakości wykonania oraz zastosowanych rozwiązań architektonicznych i technologicznych. To ogromne wyróżnienie i prestiż nie tylko dla Lidzbarka Warmińskiego, ale również dla wykonawcy, który udowodnił, że nasza lokalna firma może z powodzeniem rywalizować z największymi polskimi firmami budowlanymi.
– Gdy postanowiliśmy przebudować ulicę Dąbrowskiego wiedzieliśmy, że jest to bardzo ważna dla mieszkańców inwestycja. Realizując ją napotkaliśmy mnóstwo nieprzewidzianych trudności, ale wspólnie z wykonawcą, firmą Budokop Beton Lidzbark Warmiński, udało się je przezwyciężyć. Dziś korzysta z niej mnóstwo osób, zarówno kierowców, jak i pieszych czy rowerzystów. Poprawiła się komunikacja w mieście, a ulica Dąbrowskiego przystosowana jest do ruszającej niebawem elektrycznej komunikacji miejskiej – powiedział Jacek Wiśniowski Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego.
Wręczenie nagród odbyło się 22 września w Zamku Królewskim w Warszawie. Odebrał ją Jacek Wiśniowski – Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego i Piotr Głodowski właściciel firmy Budokop Beton Lidzbark Warmiński.
Jury Konkursu Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” w składzie:
Przewodniczący Jury:
prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki
Członkowie Jury:
Ministerstwa, instytucje: Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, wykonującego obowiązki Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w Ministerstwie Rozwoju i Technologii
reprezentuje: dr inż. Adam Baryłka, Dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji, Ministra Michała Kurtykę Ministerstwo Klimatu i Środowiska reprezentuje: Joanna Zdanowska – naczelnik wydziału ds. ekoinnowacji oraz Emilia Konopka-Górna – naczelnik wydziału ds. jakości powietrza, Departament Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej, Minister Dorotę Cabańską p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego reprezentuje: Arkadiusz Dłużniewski – dyrektor Departamentu Inspekcji i Kontroli Budowlanej, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Józefa Kubicę p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych reprezentuje: Piotr Młynarczyk – inżynier, naczelnik Wydziału Infrastruktury Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Mieczysława Struka Marszałka Województwa Pomorskiego, reprezentuje: Agnieszka Michalak Departament Rozwoju Gospodarczego dr inż. Mariusza Urbańskiego Dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów reprezentuje: prof. IBDiM dr hab. inż. Janusz Rymsza – z-ca dyrektora prof. IBOA dr hab. inż. Jerzy Obolewicz – dyrektor Instytutu Naukowego IBOA
Uczelnie wyższe: Rektora Politechniki Łódzkiej prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Jóźwika reprezentuje: dr inż. arch. Joanna Borowczyk, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Instytut Architektury i Urbanistyki, Rektora Politechniki Krakowskiej prof. dr. hab. inż. arch. Andrzeja Białkiewicza reprezentuje: prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka, Wydział Architektury, Katedra Historii Architektury i Konserwacji Zabytków, Rektora Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Korubę reprezentuje: dr hab. inż. arch. prof. PŚk. Joanna Gil-Mastalerczyk, Wydział Budownictwa i Architektury, Katedra Teorii i Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego i dr inż. arch. Ewelina Gardyńska-Kieliś, Wydział Budownictwa i Architektury, Katedra Teorii i Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego Rektora Politechniki Rzeszowskiej prof. dr. hab. inż. Piotra Koszelnika reprezentuje: dr inż. Zbigniew Plewako, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Katedra Konstrukcji Budowlanych, Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu prof. dr. hab. Sławomira Bukowskiego reprezentuje: dr inż. Iga Jasińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Budownictwa, Rektora Politechniki Śląskiej prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka reprezentuje: dr hab. inż. arch., prof. PŚ Grzegorz Nawrot, Wydział Architektury, Katedra Projektowania Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej, Rektora Politechniki Białostockiej dr. hab. inż. Martę Kosior-Kazberuk, prof. PB reprezentuje: dr hab. inż. prof. PB Janusz Krentowski, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku, Katedra Geotechniki i Mechaniki Konstrukcji, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku, Rektora Politechniki Bydgoskiej prof. dr. hab. inż. Marka Adamskiego reprezentuje: dr hab. inż. Maciej Dutkiewicz, dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Rektora Politechniki Częstochowskiej prof. dr. hab. inż. Norberta Sczygiol reprezentuje: dr hab. inż. prof. PCz. Maciej Major, dziekan Wydziału Budownictwa, Rektora Politechniki Koszalińskiej dr. hab. Danutę Zawadzką, prof. PK reprezentuje: dr inż. Mariusz Staszewski, Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji, Katedra Konstrukcji Betonowych i Technologii Betonu, Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie dr. hab. inż. Jacka Wróbla, prof. ZUT reprezentuje: dr inż. arch. Norbert Olczyk, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu, Rektora Politechniki Wrocławskiej prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Wójsa reprezentuje: dr inż. arch. Anna Berbesz, Wydział Architektury, Katedra Projektowania Architektoniczno-Konstrukcyjnego.
Środowiska samorządów, gremia publicystów i branży budowlanej reprezentują: Zbigniew Bachman – samorząd gospodarczy, juror od 1998, Warszawa, Rudolf Borusiewicz – dyrektor, Związek Powiatów Polskich, organizator samorządowy, Warszawa, Andrzej Gaczoł – dr hab. inż. arch. emerytowany prof. Politechniki Krakowskiej, 1993-2003 r. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie, Danuta Gawęcka – inżynier, sekretarz Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Poznań, Warszawa, Maciej Kobyliński – samorządowiec, przewodniczący Kapituły Konkursu, prawnik, Słupsk, Piotr Kubańda – architekt, konserwator zabytków, Bielsko-Biała, Adam Lipczyński – mgr inż., prezes firmy “Lipczyński” Sp. z .o.o. Sopot, Anna Pikuła – architekt, juror od 2004, Bydgoszcz, Robert Plewiński – dyrektor konkursu, organizacja, Bydgoszcz, Roman Pikuła – inżynier, prezes stowarzyszenia, organizator i komisarz konkursu, Bydgoszcz, Zdzisław Siewiera – nadleśniczy, samorządowiec, retencje wodne, Opole, Andrzej Zieliński – dr hab., historyk, dziennikarz, juror od 1997, Warszawa.