Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą wytycznych w zakresie programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” i trwającą weryfikacją wniosku złożonego przez Gminę Miejską Lidzbark Warmiński, uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński (rodziców/opiekunów prawnych, pełnoletnich uczniów, ubiegających się o sprzęt komputerowy), którzy złożyli oświadczenia w powyższym programie i nie dostarczyli dokumentów potwierdzających zatrudnienie krewnego w państwowym przedsiębiorstwie gospodarstwie rolnym, o konieczności dokonania niezbędnych uzupełnień, złożonych przez Państwa oświadczeń.

Złożone oświadczenia, wymagają uzupełnienia o dokumenty poświadczające fakt zatrudnienia krewnego ucznia w linii prostej (rodzica, dziadka, pradziadka itp.) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej oraz pokrewieństwa.  Weryfikacja nastąpi poprzez przekazanie np.:

  • zaświadczenia o zatrudnieniu w PPGR;
  • świadectwa pracy z PPGR;
  • legitymacji służbowej lub inne;
  • dokumentów pochodzących z ZUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentowych byłych pracowników PPGR;
  • dokumentów pochodzących z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i inne.

Dokumenty należy złożyć w wersji papierowej w Centrum Usług Wspólnych w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Poniatowskiego 22 w terminie do 8 grudnia 2021 r. do godziny 1500.

Ponadto wszystkie osoby, które nie mają potwierdzonego zatrudnienia krewnego w PPGR proszone są o przekazanie następujących danych tych krewnych:

  • w przypadku kobiet – imię ojca, data urodzenia, nazwisko panieńskie lub inne nazwiska, pod którymi była zatrudniona, dokładna nazwa zakładu pracy, orientacyjne lata pracy;
  • w przypadku mężczyzn – imię ojca, data urodzenia, dokładna nazwa zakładu pracy, orientacyjne lata pracy;

Informacje posłużą do uzyskania potwierdzenia zatrudnienia z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie, jednak czas oczekiwania na odpowiedź może być znacznie dłuższy niż termin jaki gmina otrzymała na weryfikację Państwa oświadczeń w związku z czym prosimy o samodzielne uzupełnienie dokumentacji.

Informacje o danych należy dostarczyć do Centrum Usług Wspólnych w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Poniatowskiego 22 w terminie do 26 listopada 2021 r. do godziny 1500

W przypadku braku dostarczenia wymienionych dokumentów we wskazanym terminie złożone oświadczenie będzie odrzucone jako nie spełniające wymagań formalnych, w związku z czym uczeń nie będzie miał możliwości otrzymania sprzętu komputerowego.

Telefon do kontaktu: 89 519 57 65 oraz 89 767 06 33.

Informujemy, że za realizację konkursu grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” odpowiedzialne jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa i to CPPC wprowadza wszystkie zmiany w dokumentacji konkursowej.