plakat informacyjny konkursu stypendialnego

 

Szanowni Państwo,
umowa o współpracy pomiędzy Gminą Miejską Lidzbark Warmiński a Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska z siedzibą w Warszawie przy ul. Moniuszki 1A, REGON: 381457997, NIP: 5252765348, Rejestr Uczelni Niepublicznych MNiSW: 383 otworzyła drogę do wspólnych przedsięwzięć naukowych, społecznych, popularyzujących naukę i budujących kapitał społeczny Lidzbarka Warmińskiego. Jedną z pierwszych wspólnych inicjatyw Miasta i Uczelni jest program stypendialny skierowany do maturzystów szkół średnich oraz osób z wykształceniem wyższym mieszkających w Lidzbarku Warmińskim. Nagrodami w programie są:
– sfinansowane przez uczelnię 3 stypendia na pięcioletnie studia magisterskie na wybranym kierunku dla maturzystów,
– stypendium na studia podyplomowe Executive Master of Business Administration (MBA) dla osób z wykształceniem wyższym.

Zadaniem ubiegających się o stypendium maturzystów będzie przygotowanie projektu pod nazwą: „Młodzi dla Młodych – program aktywizacji lidzbarskiej młodzieży do 18 roku życia”. Osoby ubiegające się o stypendium MBA będą miały za zadanie przygotowanie projektu start-upu z branży turystycznej bądź gastronomicznej, który mógłby być zrealizowany na lidzbarskim gruncie.

Praca konkursowa w obu przypadkach powinna składać się z prezentacji multimedialnej o dowolnej liczbie slajdów, a konkurs będzie przeprowadzany w dwu etapach: pierwszy to ocena formalną, a drugi – prezentacja projektu przed komisją konkursową. Na czele komisji stać będzie przedstawiciel Uczelni. Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu stypendialnego sprecyzowane zostały w regulaminie.

Zachęcamy naszych tegorocznych maturzystów i mieszkańców do udziału w konkursie, jest to dla nich nie tylko wartościowa propozycja edukacyjna, ale także szansa na rozwój osobisty i aktywizację społeczną. Mamy też nadzieję, że projekty, które pojawią się w konkursie, pomogą samorządowi w dalszej aktywizacji młodych lidzbarczan.

Trzymamy kciuki za wszystkich uczestników konkursów stypendialnych i czekamy na kreatywne, dobre i przemyślane projekty.

Organizatorami Konkursów Stypendialnych jest Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska z siedzibą w Warszawie i Gmina Miejska Lidzbark Warmiński.

REGULAMIN konkursu stypendialnego_maturzyści

REGULAMIN konkursu stypendialnego_MBA