Drodzy Mieszkańcy,
w dniu 20.10.2022 r. Sejm uchwalił Ustawę o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Do zakupu preferencyjnego uprawnione są te gospodarstwa, którym przysługuje dodatek węglowy. Cena zakupu węgla na warunkach preferencyjnych w sortymencie groszek, orzech, miał wyniesie 2000 zł brutto. W celu wprowadzenia możliwości zakupu, a w następstwie sprzedaży węgla na warunkach preferencyjnych, Gmina musi dokonać „wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych zainteresowanych preferencyjnym zakupem”.
W związku z powyższym w celu weryfikacji potrzeb naszych mieszkańców zachęcamy osoby, które spełniają kryteria uprawniające do otrzymania dodatku węglowego, do składania WNIOSKU O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO. Wnioski dostępne są w Urzędzie Miasta w Lidzbarku Warmińskim przy ul. A. Świętochowskiego 14.

Informujemy, iż wnioski zbierane do czasu wejścia w życie obecnie procedowanej ustawy posłużą do oszacowania ilości zapotrzebowania na węgiel.
Nadmienić należy, iż Nasze działania mają charakter wyprzedzający, tak by być gotowym na moment wejścia w życie nowych przepisów prawa.