Żyjemy w trudnych czasach. Przed dwoma laty wybuchła pandemia, która spowolniła gospodarkę całego świata. Następnie, gdy jeden kryzys wydał się zażegnany, wybuchła wojna u naszych wschodnich sąsiadów, która okazała się jeszcze bardziej dotkliwa ekonomicznie niż pandemia. Odczuwają to zarówno mieszkańcy, jak i samorządy borykające się z wieloma wynikającymi z recesji problemami. Znacznie wzrosły koszty utrzymania miasta. Rosnące ceny energii, węgla i paliw opałowych oraz usług zleconych spowodowały nieprzewidziany w zaplanowanym budżecie wzrost wydatków własnych, a jednocześnie zmniejszyły się dochody Gminy Miejskiej. Wpłynęło na to w dużej mierze obniżenie o 5% wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych i zwiększenie kwoty wolnej od podatku.

Inflacja bije rekordy. W celu uniknięcia dotkliwych dla mieszkańców oszczędności, jak np. wyłączanie ogrzewania lub ulicznego oświetlenia, na które zdecydowało się wiele samorządów, zmuszeni byliśmy do wprowadzenia podwyżki części podatków, choć warto wspomnieć, że te od 2015 roku nie zmieniały się przez kilka lat. Niestety inflacja i związane z nią systematycznie zmniejszające się dochody gminy wymusiły podjęcie kroków, które zapewnią normalne funkcjonowanie miasta.

Od 2015 roku realizujemy liczne projekty mające zmniejszyć koszty utrzymania obiektów miejskich. Termomodernizujemy budynki mieszkalne i użyteczności publicznej z wykorzystaniem najnowocześniejszych systemów grzewczych wspieranych przez fotowoltaikę. Wymieniliśmy kilkaset opraw oświetlenia ulicznego, zastępując je energooszczędnymi typu LED, wynegocjowaliśmy korzystne dla miasta warunki umowy z firmą Veolia na dostarczanie energii do zasilania elektrycznych autobusów komunikacji miejskiej.

Przez cały czas pozyskujemy środki zewnętrzne na rozwój Lidzbarka Warmińskiego. Od 2015 roku, suma pozyskanych z różnych źródeł dotacji wynosi 148 970 388,19 zł. Jesteśmy pod tym względem liderem w województwie i plasujemy się wysoko w skali całego kraju. To kapitał, który w naszym mieście pozostanie.

Dzięki wsparciu uzyskanemu z Polskiego Ładu obecnie realizowana jest „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej ulicy Olsztyńskiej i Warmińskiej z modernizacją SUW (Stacji Uzdatniania Wody) a wkrótce rozpoczną się kolejne inwestycje: „Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulic miejskich: Grabowskiego, Kolejowej i Kanałowej”, Budowa infrastruktury wodnokanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Astronomów ” i „Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Polnej oraz Kolejowej. Ciekawą, zgodną z prozdrowotną polityką miasta inwestycją będzie „Przebudowa budynku po byłej kotłowni oraz terenu przylegającego na potrzeby centrum rehabilitacji i aktywności sportowej przy ul. Leśnej”, gdzie będzie można trenować sporty walki, strzelectwo czy wspinaczkę. Tu będą znajdowały się również gabinety rehabilitacyjne i diagnostyczne.

Innym źródłem wsparcia finansowego jest Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg z którego miasto pozyskało środki na realizację dwóch inwestycji, zaś kolejne dwie są na etapie rozstrzygania konkursu. Niedawno zakończyła się przebudowa ulicy Spółdzielców wraz z przebudową infrastruktury technicznej”, a na wiosnę mają ruszyć ponownie prace przy „Budowie nowej drogi łączącej ulicę Dąbrowskiego z ulicą Kolejową wraz z przebudową infrastruktury technicznej”. Wcześniej wspomniane inwestycje, na które miasto stara się pozyskać środki z RFRD oraz Polskiego Ładu, to „Budowa nowej drogi wraz z infrastrukturą techniczną przy ulicy Mazurskiej”, oraz „Budowa nowej drogi wraz z infrastrukturą techniczną przy ulicy Warmińskiej”, która pozwoli dozbroić kompleks 20 działek pod zabudowę jednorodzinną.

Kolejnym źródłem pozyskiwanych środków jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, który wspiera ”Budowę pawilonu zdrowia wraz z pozostałą infrastrukturą uzdrowiskową w Lidzbarku Warmińskim”. To drugi etap budowy uzdrowiska obejmujący infrastrukturę uzdrowiskową nad „żabim stawem”, uzbrojenie terenów inwestycyjnych i powstanie toru wysiłkowego do jazdy rowerem. Inwestycją również finansowaną z EFRR będącą kontynuacją wcześniejszych działań jest ”Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim etap II”, dzięki której nasze bulwary rozrosną się jeszcze bardziej, obejmując tereny osiedla Zydląg i ul. Gdańską.

Wiosną przyszłego roku mają zakończyć się prace w ramach projektu „Historia i piękno – ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego”, której zakres obejmuje m.in. renowację zabytkowych pomników.

Nasza komunikacja miejska oparta jest głównie na zeroemisyjnych autobusach elektrycznych. Naszym celem jest tabor złożony wyłącznie z pojazdów elektrycznych i wkrótce taki będzie. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie zakupu kolejnych dwóch autobusów w ramach projektu „Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński – etap II” i otrzymaliśmy na ten cel dofinansowanie w wysokości niemal 6 mln złotych. Podpisanie umowy nastąpi jeszcze w tym roku.

Reagując na sygnały mieszkańców planujemy także otwarcie nowego oddziału przedszkolnego i żłobka.

Zadłużenie miasta na rok 2022 wynosi 28 804 508,00 zł. Łącznie z wyemitowanymi obligacjami wyniesie 32 804 508,00 zł. Na początku kadencji Burmistrza Jacka Wiśniowskiego w 2015 roku wynosiło 26 212 005,00 zł. Różnica wynosi ok. 6,5 mln złotych, co zważywszy na poziom inflacji i dziesiątki pozyskanych milionów na rozwój Lidzbarka Warmińskiego nie jest dużą kwotą. Warto wspomnieć chociażby o 6 mln zł  pozyskanych na zakup kolejnych elektrycznych autobusów.

Dzięki realizowanym inwestycjom zmienia się nie tylko wygląd Lidzbarka Warmińskiego, ale wzmacnia się jego potencjał inwestycyjny. Działki w utworzonej strefie przemysłowej znalazły inwestorów i jesteśmy w trakcie przygotowywania kolejnych terenów, które będą na sprzedaż z zastrzeżeniem budowy zakładów pracy.

Niestety plany budowy pokrzyżowała pandemia, ale przedsiębiorcy zapowiadają ruszenie z pracami, gdy tylko sytuacja gospodarcza kraju nieco się ustabilizuje. Po każdym kryzysie następuje boom gospodarczy i inwestycyjny, a Lidzbark Warmiński będzie na to gotowy.

– Wszyscy odczuwamy kryzys i spowolnienie gospodarcze. Na samorządy nakładane są kolejne obowiązki, a wpływy do kasy znacznie się zmniejszyły. Ważne jest jednak, żeby patrzeć w przyszłość, a nie skupiać się tylko na tu i teraz. Podniesienie podatków to konieczność nie dlatego, że inwestujemy, tylko dlatego, że koszty zarządzania miastem tak bardzo wzrosły. Trzeba zdawać sobie sprawę, że inwestycje uzdrowiskowe i nie tylko, realizowane są przy ogromnym wsparciu środków zewnętrznych. Stosunkowo niewielki wkład Gminy przynosi ogromne pieniądze, które budują przyszłość naszego miasta. Kryzys minie, a nasze miasto będzie na to gotowe – podsumował Jacek Wiśniowski, Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego.