Żadna z instytucji obsługujących program “Czyste Powietrze” – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkie fundusze, gminy czy wybrane banki – nie promują ani nie polecają konkretnych firm, usług czy urządzeń.

Informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowlane w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko. Dlatego ważne jest, aby decyzje o zawarciu umowy były podejmowane przez Wnioskodawcę bez nacisków i bez pośpiechu, z możliwością przemyślenia i konsultacji wyboru w najbliższym środowisku społecznym. Zachęcamy do weryfikacji firmy jeszcze przed podpisaniem umowy.