Świetna wiadomość dla mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego i całego regionu. Minister Infrastruktury zatwierdził 11 stycznia Program Inwestycji „Rozbudowa drogi krajowej nr 51 odc. Lidzbark Warmiński – Wichrowo”. Droga połączy się z budowaną aktualnie obwodnicą Smolajn. 

Inwestycja obejmie nie tylko wykonanie nowej nawierzchni przystosowanej do obsługi ciężkich pojazdów, ale też budowę ścieżek rowerowych, przebudowę skrzyżowań oraz budowę niezbędnej infrastruktury technicznej. Prace budowlane planowane są na lata 2026 – 2028. To ważna informacja nie tylko dla mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego, ale całej Warmii – nowoczesna, będąca w stanie obsłużyć ruch ciężkich samochodów droga to zaproszenie dla przedsiębiorców, których komunikacyjne wykluczenie zniechęcało do inwestowania w Polsce północno-wschodniej. 

O konieczności podjęcia szerszego zakresu prac, które rozpoczęła budowa obwodnicy Smolajn, Jacek Wiśniowski Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego sygnalizował Ministerstwu już wielokrotnie. W liście przekazanym Andrzejowi Adamczukowi Ministrowi Infrastruktury w kwietniu 2021 roku przy okazji oficjalnego wbicia pierwszej łopaty w Smolajnach, pisał m.in., że (DK51) została zaniedbana do tego stopnia, że nie przejmuje ruchu lokalnego, nie mówiąc już o ruchu granicznym (…), oraz, że „nie jest przystosowana do natężeń ruchu pojazdów, w tym przede wszystkim do przenoszenia ruchu ciężkich transportów, jaki generuje połączenie z granicą (…), co niesie ze sobą zagrożenia wypadkami i niszczy zabudowę przeciętych nią miast”. Burmistrz Jacek Wiśniowski wskazał także, że „wyeksploatowana i niespełniająca wymogów droga jest barierą rozwoju gospodarczego regionu”.

– Zaplanowana przebudowa DK51 to wspaniała wiadomość. To wielka szansa dla całej Warmii i zaproszenie przedsiębiorców do inwestowania w naszych regionie oraz lepsze skomunikowanie kraju z lidzbarskim uzdrowiskiem. Cieszę się, że problem został zauważony. Wielokrotnie sygnalizowałem Ministerstwu konieczność szerszego zajęcia się tematem przebudowy drogi będącej „kręgosłupem” Warmii. W Smolajnach przekazałem list, a bezpośrednio z Ministrem Infrastruktury rozmawiałem podczas Forum Ekonomicznego. Opowiedziałem mu o naszej palącej potrzebie podjęcia dalszych działań w kierunku wyrównania szans Polski północno-wschodniej, której podstawą jest właśnie nowoczesna i przystosowana do rosnących potrzeb komunikacyjnych DK51 – powiedział Jacek Wiśniowski Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego.

Droga Krajowa nr 51 ma długość 122 km i stanowi jeden z najważniejszych szlaków komunikacyjnych w województwie warmińsko-mazurskim. Łączy najważniejsze polsko-rosyjskie przejście graniczne w Bezledach z drogą ekspresową nr 7, przecinając Bartoszyce, Lidzbark Warmiński, Dobre Miasto i Olsztyn.

list burmistrza do ministra infrastruktury