17 08.2021

Uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą skorzystać z pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego

2021-08-17T12:50:13+02:0017 sierpnia, 2021|Aktualności|

Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego informuje, że: Uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą skorzystać z pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego. Wnioski o przyznanie stypendium można pobrać w Centrum Usług [...]

11 08.2021

Informacja o przetargu na roboty budowlane pn.: Realizacja projektu: „Historia i piękno – ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warmińskim”

2021-08-11T11:51:31+02:0011 sierpnia, 2021|Aktualności|

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Renowację muru i bramy – konserwację i remont ogrodzenia Cmentarza Komunalnego. 2) Renowację Kapliczek Drogi Krzyżowej. 3) Renowację 28 zabytkowych nagrobków. 4) Przebudowę alejek pieszych i pieszo-jezdnych. 5) Rewitalizację zieleni. 6) [...]