Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpiecznego wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców i związaną z tym blokadą przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dostępu do systemu RDO, informujemy, że w dniu 5 listopada 2021 r. wnioski o wydanie dowodu osobistego będą przyjmowane tylko do godz. 11.00