Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Gmina Miejska Lidzbark Warmiński przystąpiła do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Współpraca w realizacji usługi zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych, znak sprawy: GKI.273.98.2022

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę następującego Wykonawcy:

Ryszard Wójcik Usługi i Transport,

11-220 Górowo Iławeckie,

  1. Armii Krajowej 15/6

Cena 1 tony węgla wraz z transportem na terenie miasta Lidzbark Warmiński została ustalona na kwotę 1740 zł brutto.

Mieszkańcy, których wniosek zostanie zweryfikowany pozytywnie zostaną powiadomieni telefonicznie o sposobie wniesienia opłaty za wnioskowany węgiel kamienny. Po opłaceniu należności za węgiel, zostanie wystawiona Faktura VAT. Następnie mieszkaniec z fakturą wystawioną przez Urząd będzie musiał udać się do punku dystrybucji węgla przy ul. Wiejskiej. Dostarczenie węgla do miejsca zamieszkania osoby uprawnionej lub miejsca wskazanego przez osobę uprawnioną, znajdujące się na terenie miasta Lidzbark Warmiński, powinno nastąpić w ciągu trzech dni roboczych, od dnia zgłoszenia się osoby uprawnionej do punktu odbioru węgla.