„CZYSTE POWIETRZE” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego, podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.

Zachęcamy do zapoznania się z poniżą informacją.

https://czystepowietrze.gov.pl/wp-content/uploads/2022/07/92_Czyste-Powietrze_ulotka_A5_12-stron-1.pdf

Zapraszamy Mieszkańców na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 22.09.2022 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim
ul. Świętochowskiego 14 w Lidzbarku Warmińskim.
Telefon kontaktowy: 89 767 85 43