Burmistrz Jacek Wisniowski i Cezary Pyzak podczas podpisania umowy
Jacek Wiśniowski Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego podpisał 16 marca  z Cezarym Pyzakiem Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „PYZAK” Anna Pyzak, umowę na realizację zadania „Budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej ulicy Olsztyńskiej i Warmińskiej w Lidzbarku Warmińskim z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody”.
Ta duża i ważna dla mieszkańców inwestycja została niemal w całości sfinansowana ze środków PROGRAMU RZĄDOWEGO FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH.
Jej wartość wynosi 9.629.094,67 zł, z dofinansowaniem w wysokości 9.147.639,94 zł.
Inwestycja obejmie:
Modernizację Stacji Uzdatnia Wody przy ulicy Dąbrowskiego 22
w Lidzbarku Warmińskim, w tym:
– Kompleksową wymianę układu technologicznego
– Kompleksową wymianę systemu uzdatniania wody
– Uruchomienie nieczynnych studni głębinowych
– Budowę zbiorników retencyjnych
– Wdrożenie telemetrii obiektu
oraz
budowę sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami i przepompowniami i pracami towarzyszącymi w ulicach Olsztyńska i Warmińska w Lidzbarku Warmińskim.