14 grudnia 2021 roku abp Józef Górzyński, metropolita warmiński i Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego ogłosili konkurs na opracowanie projektu logo Roku Mikołaja Kopernika. Ten znak graficzny ma się charakteryzować prostotą, ponadczasowością i łatwością zapamiętania. Przez połączenie z hasłem „Kopernika cztery dziewięciolecia” (łac. „Coppernici novennia quattuor”) powinien on łączyć postać i działalność Mikołaja Kopernika z regionem historycznej Warmii. Zwrot „cztery dziewięciolecia” jest własnym sformułowaniem kanonika warmińskiego i odnosi się do czasu, który Kopernik spędził na Warmii oraz do konkretnego, epokowego dzieła – De revolutionibus.

Wyłonione w konkursie logo będzie wykorzystywane do promocji Roku Mikołaja Kopernika oraz budowania marki regionu Warmii i Mazur.

Fundatorem nagrody dla zwycięzcy konkursu (10 000 zł brutto) jest marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

Uczestnikami konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które dysponują: odpowiednią wiedzą i doświadczeniem oraz kadrami, sprzętem i oprogramowaniem umożliwiającymi zrealizowanie wymagań stawianych w konkursie. Każdy uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie dwie prace konkursowe. Należy je nadsyłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: tomgar@uwm.edu.pl lub przesłać na nośnikach elektronicznych (płyta CD/DVD lub pendrive) na adres: ks. Tomasz Garwoliński, ul. Kard. S. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn. Chodzi o projekt logo, wizualizację jego użycia w różnych przestrzeniach i przedmiotach oraz skan podpisanej własnoręcznie karty zgłoszenia. Prace konkursowe należy składać do 31 stycznia 2022 roku.

Pierwszym etapem oceny prac konkursowych będzie głosowanie członków Komitetu Organizacyjnego Obchodów Roku Mikołaja Kopernika. W drugim etapie Konkursu trzy prace konkursowe, które otrzymają najwięcej głosów w wyniku głosowania, zostaną przekazane do ostatecznego rozstrzygnięcia na posiedzeniu Komitetu Honorowego Obchodów Roku Mikołaja Kopernika. Wybór zwycięskiej pracy i wręczenie nagrody odbędzie się 19 lutego 2022 roku.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Obsługę administracyjno-techniczną konkursu prowadzi z ramienia organizatora ks. Tomasz Garwoliński, tel. 608 44 58 64, e-mail: tomgar@uwm.edu.pl, ul. Kard. S. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn.