logo warmiński zakątek

Lokalna Grupa Działania  “Warmiński Zakątek” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 – 2020 realizowanej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020:

2/2023 premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Link do ogłoszenia na stronie LGD

3/2023 granty na centra aktywności lokalnej

Link do ogłoszenia na stronie LGD

4/2023 granty na wydarzenia kulturalne

Link do ogłoszenia na stronie LGD

Nabory dla każdego z ww. konkursów będą miały miejsce między 26 VI a 10 VII 2023 r.

logotypy