Lidzbark Warmiński w gronie finalistów konkursu Modernizacja Roku

Przebudowa ulicy Dąbrowskiego została finalistą Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku 2020 Stowarzyszenia Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego. O zaszczytny tytuł rywalizowały 382 inwestycje, w 17 kategoriach. Jury składające się z przedstawicieli Ministerstw, Urzędów Wojewódzkich, Politechnik i przedstawicieli branży budowlanej doceniło nie tylko walory komunikacyjne inwestycji, ale także jej jakość wykonania i estetykę. Komisja konkursowa, która odwiedziła Lidzbark Warmiński oceniła inwestycję pod względem przydatności, spójności z miejską infrastrukturą, jakości wykonania oraz zastosowanych rozwiązań architektonicznych i technologicznych. To ogromne wyróżnienie i prestiż nie tylko dla Lidzbarka Warmińskiego, ale również dla wykonawcy, którym jest lokalna firma BUDOKOP. Wręczenie nagród odbyło się 22 września w Zamku Królewskim w Warszawie. Odebrał ją Jacek Wiśniowski Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego i Piotr Głodowski właściciel firmy BUDOKOP.

– To nie była łatwa inwestycja, ale tym bardziej cieszę się, że udało się ją zrealizować na najwyższym poziomie. Ta bardzo ważna dla mieszkańców ulica o długości 1,5 km znacznie usprawniła komunikację w mieście i poprawi ją jeszcze bardziej, bo niedługo jeździć nią będą autobusy elektrycznej komunikacji miejskiej – powiedział Jacek Wiśniowski Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego.

Inwestycja będzie miała kontynuację. Wkrótce rozpocznie się remont ulicy Spółdzielców oraz budowa nowej drogi – łącznika ulicy Kolejowej z ulicą Dąbrowskiego współfinansowany z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

To nie jedyne wyróżnienie jakie otrzymał w ostatnim czasie Lidzbark Warmiński. Kolejne dotyczy mieszkalnictwa. Okazuje się, że nawet w dobie kryzysu są miasta, które mogą pochwalić się rosnącą liczbą mieszkań. Należy do nich Lidzbark Warmiński, który zajął VI miejsce w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota „Budownictwo komunalne i społeczne 2000-2020”.

Ranking został opracowany przez zespół naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. Dr hab. Pawła Swaniewicza na podstawie danych głównego Urzędu Statystycznego. Sumaryczna liczba mieszkań komunalnych oraz społecznych czynszowych wybudowanych w latach 2000-2020 została podzielona przez 1000 mieszkańców, a wynik posłużył przy tworzeniu rankingu. Lidzbark Warmiński zajął wysokie, VI miejsce spośród wszystkich miast powiatowych.

– Staramy się, aby mieszkań było jak najwięcej, bo to ważne, aby każdy lidzbarczanin miał jak najlepsze warunki do życia. Remontujemy stare budynki komunalne, tworzymy nowe, jak oddany przed kilkoma laty budynek wielorodzinny na ulicy Orneckiej, a także aktywnie wspieramy Warmińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, które właśnie oddało do użytku kolejny blok przeznaczony dla 22 rodzin. Wysokie miejsce w rankingu bardzo cieszy, ale nie spoczywamy na laurach, bo mieszkalnictwo to dziedzina, w której zawsze jest dużo do zrobienia – powiedział Jacek Wiśniowski Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego.

fot. Nowo wybudowany budynek WTBS przy ul. Polnej

Zdjęcie budynku WTBS Zdjęcie budynku WTBS