Na uroczystości otwarcia tężni, w czwartek 24 czrwca obecni byli m.in. Jego Ekscelencja ks. Arcybiskup Józef Górzyński, Poseł na Sejm RP Jacek Protas, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin Brzezin, Aleksander Socha Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski, Jan Harhaj – Starosta Powiatu Lidzbarskiego, Starosta Bartoszycki Jan Zbigniew Nadolny, Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis, a także Przewodniczący i Radni Rad Powiatu, Miasta i Gminy, księża z lidzbarskich parafii, przedstawiciele sąsiednich samorządów, komendanci, dowódcy oraz przedstawiciele służb mundurowych z naszego powiatu, prezesi, dyrektorzy oraz kierownicy instytucji rządowych, wojewódzkich i samorządowych, przedstawiciele biznesu, wykonawcy tężni z Przedsiębiorstwa Transportowo – Sprzętowego Budownictwa „PYZAK” Anna, Cezary i Gabriela Pyzak, kierownik budowy Bogusław Bartoszewicz, przedstawiciele podwykonawców – Alarm Serwis Mirosław Bierć, ZUG – instal Grzegorz Wasilewski, PWiK Lidzbark Warmiński Sebastian Kuźniewski, J.W. Rostkowscy Waldemar Rostkowski, Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Usługowe “INWESTPROJEKT” Sp. z o.o. pan Wojciech Dobrowolski oraz pracownicy Urzędu zaangażowani w projekt.
To jedna z największych inwestycji w regionie, która ukierunkowana jest na jeden cel – aby Lidzbark Warmiński stał się ponownie miastem uzdrowiskowym.
W imieniu Jacek Wiśniowski – Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego niezwykłego przedsięwzięcia, oraz wszystkim obecnym na uroczystości.
Życzymy przyjemnego i korzystnego dla zdrowia korzystania z Tężni Lidzbarskich.
Na zdrowie!