45. Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry otwieramy mocnym słowem: STAND-UP!
A na scenie:
* Paweł Bakteria
* Maciej Brudzewski
* Michał Kutek
7 sierpnia godz. 20:00
Lidzbarski Dom Kultury
* Bilety:
SUPERCENA (tylko do 30 czerwca 2024 r.): 100 zł
SPOKOCENA (od 1 do 31 lipca 2024 r. ): 110 zł
CENA (od 1 sierpnia 2024 r.): 120zł
Źródło: Lidzbarski Dom Kultury