Elektryczne autobusy komunikacji miejskiej, które już niedługo wyjadą na ulice Lidzbarka Warmińskiego, nie emitują spalin. Zasilane są energią elektryczną i doładowywane na specjalnie przygotowanych stacjach ładowania.
Miło nam poinformować, że dzięki współpracy z Veolia PL jedna z ładowarek będzie zasilana energią z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, czyli paneli fotowoltaicznych. Realnie zmniejszy to koszty energii potrzebnej do ładowania taboru.
Jacek Wiśniowski – Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego oraz Janusz Panasiuk Prezes Zarządu Veolia Północ podpisali umowę dzierżawy przyłącza w czwartek, 14 października.
Burmistrz Jacek Wisniowski i Prezes Zarządu Veolia Północ Janusz Panasiuk podają sobie dłonie po podpisaniu umowy