Jacek Wiśniowski – Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego przekazał 10 stycznia Piotrowi Głodowskiemu, prezesowi firmy Budokop, teren pod realizację zadania pn. “Przebudowa ulicy Spółdzielców wraz z przebudową infrastruktury technicznej”.
Ulica Spółdzielców jest jedną z ostatnich miejskich dróg wymagających pilnego remontu. Komunikuje osiedle Astronomów z centrum miasta, dojedziemy nią na dworzec i targowisko miejskie. Wkrótce zmodernizowana będzie sieć gazowa, wodociągowa i deszczowa, powstanie tu również zatoka autobusowa i nowe chodniki. Wymienione będzie oświetlenie uliczne.
Całkowita wartość inwestycji to 1.522.283,00 zł z czego 608.119,80 zł to środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Wykonawca wybuduje również całkiem nową drogę – łącznik ulicy Dąbrowskiego z ulicą Kolejową. Aktualnie pokryty jest betonowymi płytami, ale powstanie tu nowoczesna droga asfaltowa wraz ze ścieżką rowerową. Ułatwi dojazd do mieszkań na ul. Dąbrowskiego i ogrodów działkowych oraz ulokowanych wzdłuż niej firm.
Koszt tej inwestycji to 1.651.709,00 zł z czego 685.025,40 zł to również pozyskane środki z Funduszu Rozwoju Dróg.
Prace rozpoczną się, gdy pozwolą na to warunki atmosferyczne i zakończą się jeszcze jesienią.
 zdjęcie ulicy Spółdzielców