Informacja

Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy. Ulica oznaczona na mapie kolorem żółtym nosi nazwę ul. Spacerowa.

mapa z zaznaczoną ulicą