Szanowni mieszkańcy,

Od 1 lipca 2021 właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych będą mieli ustawowy obowiązek składania deklaracji o źródle ciepła i spalania paliw. To pierwszy moduł Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Deklaracje będzie można złożyć przez stronę internetową lub w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego uruchomił stronę, przez którą od lipca będzie przyjmował deklaracje o tym, czym Polacy ogrzewają domy i budynki. Za brak spełnienia tego obowiązku grozi grzywna. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków obejmie zarówno domy, jak i budynki niemieszkalne. Ewidencja pieców dostarczy informacji na temat tego, czego Polacy używają do ogrzania swoich domów i jaki stosują opał. Ma to na celu ukierunkować fundusze na wymianę kopciuchów, czyli pieców niespełniających norm efektywności i emisji.

Dla kogo?

Na stronie Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE) umieszczono już deklaracje, które należy składać od lipca. Obowiązek składania deklaracji dotyczy właścicieli domów jednorodzinnych oraz zarządców domów wielorodzinnych, czyli np. spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, administratorów, właścicieli.

Funkcjonują dwa formularze:

– dla budynków mieszkalnych (A),

– dla niemieszkalnych (B).

Dla każdego odrębnego budynku należy wypełnić osobną deklarację. Podobnie dla każdego niemieszkalnego lokalu czy budynku właściciel czy zarządca będzie musiał wypełnić odrębny formularz.

Jakie informacje znajdą się w deklaracji?

W deklaracji podajemy adres nieruchomości i rodzaj budynku – czy jest to budynek jednorodzinny, wielorodzinny czy zbiorowego zamieszkania. W przypadku tych ostatnich trzeba będzie również podać liczbę znajdujących się w nim lokali oraz określić, ile lokali obejmuje deklaracja wraz z ich numerami.

Deklaracje można pobrać ze strony internetowej GUNB www.zone.gunb.gov.pl

Więcej informacji uzyskają Państwo u pracownika Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim Pani Renaty Tausiewicz,  tel. 89 767 85 43, w godzinach pracy Urzędu.