Zdjęcie burmistrza Jacka Wisniowskiego, pracownika urzędu i przedstawiciela z Centrum UNEP/GRID-WarszawaDrzewa miejskie świadczą o szeregu korzyści mieszkańcom miast, np. regulują mikroklimat, ograniczają gwałtowny spływ wody opadowej i ryzyko podtopień, poprawiają jakość powietrza, poprawiają estetykę miast i tworzą warunki dla uprawiania sportu i rekreacji. Nie zawsze jednak w pełni doceniamy, jaką pracę wykonują dla nas drzewa i jak dużą mają one wartość. Odpowiedzią na to jest projekt „Od drzewa do miasta”, zakładający zwiększanie świadomości ekologicznej poprzez akcentowanie korzyści ekonomicznych
z utrzymania miejskich drzew
. Nasze miasto jest jednym z pięciu miast w Polsce, na terenie którego będą prowadzone działania zwiększające taką świadomość. W minioną środę nasze miasto odwiedził Koordynator merytoryczny projektu – dr Zbigniew Szkop z Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Podczas spotkaniaz Burmistrzem – Panem Jackiem Wiśniowskim oraz Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Zieleni i Gospodarki Przestrzennej – Panią Elwirą Borkowską, wspólnie ustalono plan działań, jakie w ramach tego projektu zostaną zrealizowane w naszym mieście. Cieszymy się na współpracę i życzymy powodzenia w realizacji projektu!

Projekt „Od drzewa do miasta” jest finansowany z grantu Funduszy Norweskich na „Działania związane z ochroną środowiska i ekosystemów prowadzone przez NGO“. Za stronę merytoryczną i organizacyjną projektu odpowiadać będą: Centrum UNEP/GRID-Warszawa (Koordynator projektu); Fundacja Veolia Polska (wsparcie dla miast biorących udział w projekcie) oraz Asplan Viak AS (wsparcie geoinformacyjne). Projekt zakłada m.in. przeprowadzenie kampanii lokalnych na temat wartości zieleni miejskiej, jakie będą realizowane na obszarze pięciu miast: Lidzbark Warmiński, Miasteczko Śląskie, Przasnysz, Rzeszów i Szczytno.

Dlatego też, w ramach ww. projektu zostało wyznaczonych 10 reprezentatywnych obszarów i obiektów, które posłużą jako modele do przeprowadzenia badań i analiz – jaką wartość i korzyści ma drzewostan w naszym mieście.