W dniu 24 października 2022 r.  w siedzibie Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” w Olsztynie  został podsumowany konkurs „Miejsca pamięci narodowej w mojej okolicy”. Głównym założeniem konkursu było zachęcenie młodych mieszkańców województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego (Nowe), warmińsko-mazurskiego  do wycieczek edukacyjnych, zainteresowania się najbliższą okolicą i odkrywania szlaków pamięci, czyli odszukaniu śladów z przeszłości – miejsc, znaków pamięci walk lub ważnych wydarzeń historycznych, pozostawionych przez bohaterów minionych wydarzeń, celem przygotowania własnych projektów uczniów/zespołów uczniów i opiekunów wokół tematu wybitnych postaci i wydarzeń związanych z historią i kulturą Warmii, Mazur, Pomorza. W konkursie udział wzięły 24 zespoły uczniów szkół podstawowych, złożone z następującej liczby uczestników: łącznie razem 147 uczestników, w tym 123 uczniów i 24 nauczycieli. Partnerem konkursu jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.

Informacje o konkursie oraz wynikach konkursu dostępne są na stronie Stowarzyszenia

https://zamkigotyckie.org.pl/projekt-nid/podsumowanie-konkursu-miejsca-pamieci-narodowej-w-mojej-okolicy-2022/5861.htm

https://zamkigotyckie.org.pl/projekt-nid/konkurs-miejsca-pamieci-narodowej-w-mojej-okolicy/5832.htm

W związku z tym, że istnieje możliwość aktualizacji interaktywnej mapy „Miejsca pamięci Warmii, Mazur i Pomorza” https://zamkigotyckie.org.pl/miejsca-pamieci-narodowej-warmii-mazur-pomorza

osoby zainteresowane mogą przesłać propozycje miejsc do mapy (tekst do 500 znaków + 2 własne zdjęcia) na adres Stowarzyszenia: info@zamkigotyckie.org.pl