W Lidzbarku Warmińskim pociągów nie ma już dawno, ale jest zrewitalizowany dworzec. 30 maja nastąpiło oficjalne zakończenie rewitalizacji budynku dworca, w którym funkcjonuje nie tylko poczekalnia dla podróżnych, ale też swoją siedzibę ma Punkt Informacji Turystycznej, Zespół Tańca Ludowego Perła Warmii, Vita Vena Orkiestra i Rada Seniorów. Dawny dworzec PKP będzie miejscem aktywizacji mieszkańców, gdzie prowadzone będą zajęcia edukacyjne, kulturalne, organizowane będą wystawy i spotkania.
Mieszkańców zainteresuje wystawa eksponatów związanych z historią Lidzbarka Warmińskiego, czyli dawnego Heilsbergu, która znajduje się w poczekalni. W poczekalni niebawem zacznie funkcjonować też punkt gastronomiczny.
Infrastruktura przystosowana jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Na uroczystym zakończeniu inwestycji obecni byli m.in Poseł na Sejm Jacek Protas, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, Prezes Stowarzyszenia Polskiej Sieci Miast Cittaslow Jacek Kostka, Wicestarosta Powiatu Lidzbarskiego Jarosław Kogut, Przewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Michalak, a także przedstawiciele PKP, wykonawcy, projektanci, konserwator zabytków i wszystkie osoby związane z realizacją projektu. Gospodarz Jacek Wiśniowski – Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego podczas przemówienia powiedział, że „(…) teraz to nie tylko dworzec ale i muzeum historii Lidzbarka Warmińskiego, będący wspaniałą wizytówką naszego miasta”.
Wartość inwestycji wyniosła 4,2 mln zł. z czego 3,1 mln złotych to środki pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na taka 2014 – 2020.