Tytuł projektu: „Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński – etap II”

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski Poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego.

Wartość ogółem: 5 773 009,84 zł

Dofinansowanie: 4 756 039,23 zł

Zakres projektu:

Przedmiotem projektu było zarówno mobilność mieszkańców miasta Lidzbark Warmiński oraz odwiedzających je turystów a przede wszystkim zmniejszeni emisji spalin do atmosfery.  W ramach inwestycji zostały zakupione 2 autobusy niskoemisyjne, które spowodowały, iż pierwsza w historii miasta komunikacja miejska stał się całkowicie zielonym transportem publicznym.

Aktualnie komunikację miejską tworzą cztery elektryczne autobusy, które zostały zakupione przy wsparciu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W ramach wspomnianego projektu zbudowano także ciąg pieszo-rowerowy miedzy ul. Astronomów, a ul. Kościuszki wraz z zjazdami oraz energooszczędnym oświetleniem ulicznym. W mieście zamontowano też trzynaście nowoczesnych wiat przystankowych. Przystanki wyposażone są w oświetlenie LED z czujnikami ruchu i zmierzchu, podświetlane tablice z rozkładem jazdy i podświetlane nazwy przystanków. Pasażerowie czekając na autobus, mogą podładować swój telefon, także bezprzewodowo, dzięki magazynowi energii zasilanemu, tak jak cała elektronika przystanku, przez panele fotowoltaiczne umieszczone na jego dachu. Dokładny czas przyjazdu autobusów można sprawdzić na dedykowanej, również opracowanej w ramach elektromoboilności aplikacji na smartfony. Dodatkowo wiaty zostały wyposażone w stojaki na rowery i śmietniki.  Wymieniono również oprawy oświetleniowe na typu LED w ilości stu siedemdziesięciu sześciu sztuk oraz wykonano malowanie dwudziestu przejść dla pieszych na trasach autobusowych poprawiając bezpieczeństwo pieszych.

 

Cele projektu:

  1. Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego poprzez zakup 2 autobusów niskoemisyjnych.
  2. Ograniczenie emisji CO2 poprzez wykonanie ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne.