W Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim funkcjonuje Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

W Punkcie jest możliwość przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze”. Wnioski przesyłane będą do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, gdzie następuje ich ocena merytoryczna.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych (maksymalnie 2 lokale w budynku).

Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania zapraszamy na spotkanie informacyjne. Pracownik punktu konsultacyjnego Programu przekaże niezbędne informacje o możliwościach dofinansowania wymiany pieca na ekologiczny, termomodernizację, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach jednorodzinnych.