Trwa II Nabór Wniosków do Programu Ciepłe Mieszkanie. Program ma na celu wspieranie termomodernizacji mieszkań oraz poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Aby wziąć udział w Programie zachęcamy do złożenia wstępnej deklaracji, która jest dostępna zarówno dla osób fizycznych, jak i wspólnot mieszkaniowych.

Wstępna deklaracja dla osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych w budynkach mieszkalnych od 3 do 7 lokali mieszkaniowych jest do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim: https://lidzbarkw.pl/program-priorytetowy-cieple-mieszkanie/

Termin składania deklaracji upływa 30 listopada 2023 r. Po tym terminie deklaracje nie będą uwzględniane.

Dokumenty można składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim lub przesłać je drogą elektroniczną na adres e-mail: um@lidzbarkw.pl.

Deklaracje nie są zobowiązujące, ale pomogą w oszacowaniu skali potrzeb społeczności lokalnej.

Więcej informacji o Programie można znaleźć na stronie:

https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie oraz na stronie WFOŚiGW w Olsztynie https://wfosigw.olsztyn.pl/cieple-mieszkanie