Informacje dotyczące tzw. dodatku węglowego

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim przypomina że do 30 listopada 2022 roku przyjmuje wnioski od gospodarstw domowych na:

– dodatek węglowy;

– dodatek na inne źródła ciepła (pelet drzewny, drewno kawałkowe, gaz skroplony LPG, olej opałowy).

Informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska https://www.gov.pl/web/klimat/dla-gospodarstw-domowych jak również na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim. Więcej informacji pod numerami telefonów 897678053 oraz 897678054.  Wnioski przyjmowane są elektronicznie przez ePuap oraz w siedzibie MOPS w Lidzbarku Warmińskim ul. Akacjowa 7.

Jednocześnie informujemy, że w chwili obecnej MOPS w Lidzbarku Warmińskim wstrzymuje wypłacanie dodatków węglowych z powodu braku środków finansowych na ten cel, zabezpieczanych przez budżet państwa. Obecnie wszystkie środki zostały rozdysponowane i wypłacone mieszkańcom Lidzbarka Warmińskiego.

Zapotrzebowania na realizację wniosków o wypłatę dodatku węglowego zostały złożone w wymaganych terminach do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Na dzień dzisiejszy nie posiadamy informacji, co do terminu otrzymania dodatkowych środków na wypłatę ww. dodatków, przez co jesteśmy zmuszeni wstrzymać ich wypłatę.

Z chwilą otrzymania środków z budżetu państwa wznowimy wypłatę dodatków węglowych, według kolejności składanych przez Państwa wniosków.