„CZYSTE POWIETRZE” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego, podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.

Zachęcamy do zapoznania się z poniżą informacją.

Informacje dotyczące Programu Czyste Powietrze

Zapraszamy po więcej informacji do Urzędu Miejskiego
ul. Świętochowskiego 14 w Lidzbarku Warmińskim lub pod numerem telefonu 89 767 85 43.