Stojąc w miejscu nigdzie się nie dojdzie – takie motto przyświeca działaniom Jacka Wiśniowskiego Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego. Inwestycji nie zatrzymała pandemia, nie zrobiła tego także wojna w Ukrainie. Efekty widać doskonale, ale to dopiero początek nowej przyszłości miasta.

W Lidzbarku Warmińskim nie brakuje czystego powietrza, czystych wód i unikalnego zdrowotnego mikroklimatu. Władze miasta zdecydowały, że harmonijny rozwój musi odbywać się z poszanowaniem i ochroną tych unikalnych walorów przyrodniczych. Jak poprawić jakość i poziom życia mieszkańców bez negatywnego wpływu na środowisko?

– Zdrowie jest najważniejsze i stało się nową ważną gałęzią gospodarki. Gałęzią, która jest szansą dla naszego miasta, która nie tylko pozwoli wykorzystać warunki przyrodnicze jakie mamy, ale zrobić krok naprzód, ku poprawie poziomu życia naszych mieszkańców – powiedział Jacek Wiśniowski Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego.

Chodzi o utworzenie uzdrowiska, a właściwie powrót do uzdrowiskowych tradycji. Przed wojną Lidzbark Warmiński był miejscowością uzdrowiskową, gdzie istniał Luftkurort. Leczono tu m.in. choroby krążenia i choroby płuc. Władze postanowiły do tego wrócić. Ponowne oficjalne utworzenie uzdrowiska jest tylko kwestią czasu, bo najważniejsze obiekty już są, lub ich budowa zbliża się do końca.

– Od 2021 roku funkcjonują tężnie solankowe zasilane wodą jurajską z naszego głębokiego na kilometr odwiertu. W ciągu kilku tygodni zakończymy budowę pawilonu zdrowia, a od kilku lat z powodzeniem działają Termy Warmińskie. Do uzyskania statutu uzdrowiska brakuje w zasadzie tylko szpitala uzdrowiskowego, ale to tylko kwestia czasu, bo prywatny inwestor już zaczął prace porządkowe w miejscu planowanej budowy.

Uzdrowisko to jedno, ale w mieście realizowanych jest wiele innych projektów. – Udało nam się przetrwać pandemię i dalej działamy mimo szalejącej inflacji spowodowanej wojną w Ukrainie. Światowa gospodarka bardzo spowolniła, ale w końcu odbije się i my będziemy na to gotowi. Dzięki pozyskiwanym środkom zewnętrznym realizujemy liczne projekty mające na celu nie tylko poprawę jakości życia mieszkańców, ale też oszczędności – powiedział włodarz.

Co oznacza, że miasto inwestuje, aby oszczędzać? Przede wszystkim chodzi o zmniejszenie kosztów administracji przez zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną. W tym roku zakończy się budowa „ciepłowni przyszłości”, która ogrzeje kilkaset mieszkań z wykorzystaniem w ponad 90% energii pochodzącej z OZE (odnawialnych źródeł energii), wymienionych zostało blisko 70% opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu led, systematycznie przeprowadzane są termomodernizacje budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych. Ekologiczna jest również, i całkowicie darmowa dla wszystkich, komunikacja miejska. Aktualnie tworzą ją dwa elektryczne autobusy wspierane spalinowymi, jednak miasto już zakupiło kolejne dwa „elektryki”, które zaczną kursować latem tego roku.

Aktualnie w Lidzbarku Warmińskim realizowanych jest 7 dużych inwestycji o łącznej wartości niemal 50 mln złotych. – Inwestujemy w drogi, w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, w rozwój elektromobilności i uzdrowisko. To wszystko ma jeden cel – zbudowanie miasta bogatego, silnego ekonomicznie, miasta dobrego życia, które jest przyjazne mieszkańcom. Razem z Radnymi Miejskimi, urzędnikami, naszymi spółkami i współpracownikami tworzymy przyszłość, opartą na zrównoważonym, ale jednocześnie dynamicznym rozwoju, z poszanowaniem środowiska naturalnego. Uzbrajamy tereny inwestycyjne, które stały się łakomym kąskiem dla inwestorów. Działki w strefie ekonomicznej szybko znalazły nabywców, ale przygotowaliśmy kolejne. To zaproszenie do inwestowania w Lidzbarku Warmińskim, do wspólnego budowania miasta dobrego życia – powiedział Jacek Wiśniowski. Warto wspomnieć o

Lidzbark Warmiński jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, z których warto wymienić 2. miejsce w ogólnopolskim rankingu obrazującym wykorzystanie środków unijnych, czy 9. miejsce spośród 116 gmin województwa warmińsko-mazurskiego w rankingu tworzonym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, obrazującym poziom rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

Lidzbark Warmiński jest małym miastem Polski Północno-Wschodniej. Jest jednocześnie liderem w pozyskiwaniu środków na rozwój i stosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań zarządzania miejską infrastrukturą. Dawniej nazywany Perłą Warmii znów staje się najbardziej rozpoznawalnym miastem regionu. A wkrótce będzie ważnym punktem na mapie turystyki zdrowotnej.

– Zapraszam do Lidzbarka Warmińskiego. Przekonają się Państwo o potencjale i atrakcjach tego pięknego miejsca, i być może zakochają się Państwo w nim, tak jak my, jego mieszkańcy –  podsumował burmistrz Jacek Wiśniowski.