Zapraszamy na indywidualne spotkania konsultacyjne dotyczące Programu Czyste Powietrze w dniach 06.12.2021 r. do 10.12.2021 r. w godz. 12:00-15:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. A. Świętochowskiego, pok. nr 1.
Program Priorytetowy Czyste Powietrze ma za zadanie likwidację niskiej emisji i poprawę jakości powietrza przez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Program zakłada wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych (termomodernizacje). Osiągnięcie celu możliwe jest przez dofinansowanie ww. przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do skorzystania z dotacji. Pracownik Urzędu Miejskiego zajmuje się doradztwem w sprawie pozyskiwania funduszy dotacyjnych na zadania związane z czystym powietrzem, czyli na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne.

Kontakt:

Podinsp. Katarzyna Jurgielewicz

Tel. 89 767 85 43

e-mail: k.jurgielewicz@lidzbarkw.pl

plakat informacyjny czyste powietrze