Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego zaprasza do składania wniosków dotyczących nadania nazwy skrzyżowaniu w kształcie ronda w Lidzbarku Warmińskim.

Stosownie do Uchwały XXI/163/2016 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie wytycznych w zakresie nadawania nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym w mieście Lidzbark Warmiński, która w która w Załączniku Nr 2 w §2 stanowi, iż nadanie nazw obiektom miejskim odbywa się na wniosek lub z urzędu.

W związku z powyższym informuję, że skrzyżowanie w kształcie ronda położone przy ul. J. Dąbrowskiego w Lidzbarku Warmińskim, na działkach oznaczonych 3-123 oraz 6-5 nie posiada nazwy.

Wnioski o nadanie nazw przedmiotowemu skrzyżowaniu w kształcie ronda należy składać do 20 października 2023 roku w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim na wzorach wniosków stanowiących załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do Wytycznych w postępowaniu przy rozpatrywania wniosków i przygotowywaniu projektów uchwał w sprawie nadania nazw obiektom miejskim miasta Lidzbark Warmiński.

Mapa ul. Dąbrowskiego

Wniosek nr 1 PDF

Wniosek nr 1 DOC

Wniosek nr 2 PDF

Wniosek nr 2 DOC