W związku ze wzmożonym ruchem drogowym na drogach dojazdowych do cmentarza komunalnego, w okresie Wszystkich Świętych wprowadzona zostanie czasowa ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU na ulicach: Grunwaldzkiej, Szkolnej, Leśnej, Zielonej i Krasickiego polegająca na wprowadzeniu ruchu jednostronnego na ul. Grunwaldzkiej, wyznaczeniu stref z zakazem zatrzymywania się na ul. Szkolnej i Krasickiego oraz wyłączeniu z ruchu kołowego odcinka ul. Krasickiego w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza i wyznaczenie na tym odcinku ciągu pieszego.

Prosimy zwracać szczególną uwagę na oznakowanie drogowe oraz zachować ostrożność w poruszaniu się we wskazanym obszarze.

Zalecamy korzystać z autobusów komunikacji miejskiej.

plan organizacji ruchu