Informujemy, iż zgodnie z art. 10 pkt 3 ustawy z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2021r. poz. 1000 ) w dniu 19 lipca 2021 r. wszedł w życie przepis art. 5 tej ustawy, który przewiduje, że złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego będzie możliwe do dnia 26 lipca 2021r. Po tym terminie usługi składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez Internet, zarówna dla osoby dorosłej jak i dziecka/podopiecznego, zostaną wyłączone. Usługa składania wniosków dla osób poniżej 12 roku życia zostanie wznowiona po wprowadzeniu rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców.