logotypy - granty

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński

realizuje przedsięwzięcie grantowe „Dostępny samorząd – granty”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności usług publicznych, świadczonych przez Gminę Miejską Lidzbark Warmiński
w obszarach dostępności cyfrowej, architektonicznej, komunikacyjnej oraz informacyjnej.

Wartość grantu: 82 550,00 PLN