URZĄD MIEJSKI
W
LIDZBARKU WARMIŃSKIM

ul. Aleksandra Świętochowskiego 14

11-100 Lidzbark Warmiński

e-mail: um@lidzbarkw.pl

Centrala: 89 767 85 00

Sekretariat Burmistrza: 89 767 85 62

Sekretarz Miasta: 89 767 85 34

Skarbnik Miasta: 89 767 85 12

Biuro Rady Miejskiej: 89 767 85 28

Informacja o Urzędzie w Polskim Języku Migowym

Dane kontaktowe do poszczególnych referatów

 • Kierownik 89 767 85 16
 • Biuro podawcze 89 767 85 43
 • Kancelaria 89 767 85 24
 • Ewidencja ludności 89 767 85 25
 • Dowody osobiste 89 767 85 26
 • Działalność gospodarcza 89 767 85 22
 • Sprawy wojskowe i obronne 89 767 85 39
 • Informatyk 89 767 85 40
 • Kierownik 89 767 85 27
 • Księgowość budżetowa 89 767 85 42
 • Podatki i opłaty lokalne 89 767 85 10 oraz 89 767 85 51
 • Gospodarka odpadami komunalnymi 89 767 85 51
 • Kasa 89 767 85 29
 • Kierownik 89 767 85 17
 • Pracownicy referatu 89 767 85 17
 • Obsługa Inwestora tel. kom. 695 102 010
 • Kierownik 89 767 85 18
 • Zamówienia publiczne 89 767 85 20
 • Gospodarka mieszkaniowa 89 767 85 30
 • Ochrona przyrody 89 767 85 20
 • Utrzymanie dróg, oświetlenie uliczne 89 767 85 18
 • Program Czyste Powietrze 89 767 85 43
 • Kierownik 89 767 85 21
 • Inwestycje 89 767 85 50
 • Kierownik 89 767 85 44
 • Kierownik 89 767 85 15
 • Sprzedaż gruntów komunalnych, dzierżawa i najem gruntów komunalnych 89 767 85 13
 • Sprzedaż lokali i budynków, przekształcenie i sprzedaż garaży oraz pawilonów 89 767 85 14
 • Komendant 89 767 85 31
 • Straż Miejska 89 767 85 32
 • Monitoring 89 767 85 36
 • Obrona cywilna i reagowania kryzysowego 89 767 85 35
 • Kierownik tel. kom. 609 815 322
 • Kierownik 89 767 85 55
 • Urząd Stanu Cywilnego 89 767 85 56