URZĄD MIEJSKI
W
LIDZBARKU WARMIŃSKIM

ul. Aleksandra Świętochowskiego 14

11-100 Lidzbark Warmiński

e-mail: um@lidzbarkw.pl

Centrala: 89 767 85 00

Sekretariat Burmistrza: 89 767 85 62

Sekretarz Miasta: 89 767 85 34

Skarbnik Miasta: 89 767 85 12

Biuro Rady Miejskiej: 89 767 85 28

 • Kierownik 89 767 85 16
 • Ewidencja ludności 89 767 85 25
 • Dowody osobiste 89 767 85 26
 • Działalność gospodarcza 89 767 85 22
 • Sprawy wojskowe i obronne 89 767 85 39
 • Informatyk 89 767 85 40
 • Kierownik 89 767 85 27
 • Księgowość budżetowa 89 767 85 27
 • Podatki i opłaty lokalne 89 767 85 10 oraz 89 767 85 51
 • Gospodarka odpadami komunalnymi 89 767 85 51
 • Kasa 89 767 85 29
 • Kierownik 89 767 85 21
 • Zamówienia publiczne 89 767 85 20
 • Gospodarka komunalna i mieszkaniowa 89 767 85 20
 • Ochrona przyrody 89 767 85 50
 • Zagospodarowanie przestrzenne i utrzymanie dróg, fundusze unijne, oświetlenie uliczne, obsługa przedsiębiorców 89 767 85 18
 • Kierownik 89 767 85 15
 • Sprzedaż gruntów komunalnych, dzierżawa i najem gruntów komunalnych 89 767 85 13
 • Sprzedaż lokali i budynków, przekształcenie i sprzedaż garaży oraz pawilonów 89 767 85 14
 • Komendant 89 767 85 31
 • Straż Miejska 89 767 85 32
 • Monitoring 89 767 85 36
 • Obrona cywilna i reagowania kryzysowego 89 767 85 35
 • Urząd Stanu Cywilnego 89 767 85 55