W Wielkim Refektarzu Zamku Biskupów Warmińskich 2 grudnia spotkali się przedstawiciele 30 samorządów województwa warmińsko-mazurskiego, aby zawiązać Stowarzyszenie Miast, Gmin i Powiatów – Szlak Świętej Warmii. Jego celem jest rozwój potencjału gospodarczego, turystycznego i promocyjnego Warmii, jako krainy o ogromnych możliwościach rozwoju i bogatej historii.
W drodze głosowania wybrano przewodniczącego Stowarzyszenia, którym został Andrzej Abako, Starosta Olsztyński, wiceprzewodniczącym wybrano Jacka Wiśniowskiego Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego, sekretarzem został Michał Kontraktowicz Wójt Gminy Stawiguda, a skarbnikiem Tomasz Sielicki Burmistrz Braniewa.
Obecni na spotkaniu samorządowcy podpisali Akt Założycielski.