OGŁOSZENIE

             Gmina Miejska Lidzbark Warmiński ogłasza nabór uczestników do projektu „Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej – Aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem”, współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Uczestnikami mogą być osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa, wykluczeniem społecznym i zawodowym, w tym osoby bezrobotne zamieszkujących na obszarze rewitalizowanym w Lidzbarku Warmińskim.

 

 

Przewidziane działania w projekcie to :

 

  1. Usługi o charakterze społecznym – wsparcie psychologa
  2. Usługi o charakterze zawodowym – wsparcie doradcy zawodowego oraz szkolenia i warsztaty
  3. Opieka nad dziećmi na czas trwania zajęć
  4. Catering
  5. Ubezpieczenie NNW
  6. Stypendia szkoleniowe

 

 

Wszystkie chętne osoby zapraszamy do Ośrodka Aktywizacji Zawodowej przy ulicy Konstytucji 3-go Maja 14A/16A w Lidzbarku Warmińskim.
Zapisy ruszają już od 02.08.2021r.