Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do oddziału przedszkolnego i przedszkoli na rok szkolny 2023/2024

 

l.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w przedszkolu do którego dziecko uczęszcza od 20.02.2023 r.

do 28.02.2023 r.

———————-
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 01.03.2023 r.

do 31.03.2023 r.

od 09.05.2023 r.

do 12.05.2023 r.

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających  spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 03.04.2023 r.

do 14.04.2023 r.

16.05.2023 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 18.04.2023 r. 18.05.2023 r.
5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia od 20.04.2023 r.

do 26.04.2023 r.

od 19.05.2023 r.

do 24.05.2023 r.

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 28.04.2023 r. 29.05.2023 r.

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024

 

l.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 31.03.2023 r. od 10.07.2023 r.

do 14.07.2023 r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 03.04.2023 r.

do 12.04.2023 r.

19.07.2023 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 14.04.2023 r. 21.07.2023 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 19.04.2023 r.

do 28.04.2023 r.

do 28.07.2023 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 8.05.2023 r. 02.08.2023 r.

 

 

 

Terminy rekrutacji do oddziału sportowego

Harmonogram rekrutacji:

1) do 15 marca 2023 r. –  złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów określonych w niniejszym zarządzeniu;

2) 21 marca 2023 r. godz. 16.00 –  test sprawnościowy dla kandydatów do klasy pierwszej sportowej;

3) 23 marca 2023 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej;

4) 24 marca 2023 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych do klasy pierwszej sportowej.

5) 27-30 marca 2023 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;

6) 31 marca 2023 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych do klasy pierwszej sportowej.

Postępowanie uzupełniające:

1) 3-5 kwietnia 2023 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata określonych w niniejszym zarządzeniu kryteriów – termin uzupełniający;

2) 12 kwietnia 2023 r. godz. 16.00 –  test sprawnościowy dla kandydatów do klasy pierwszej sportowej – termin uzupełniający w sytuacji dysponowania wolnymi miejscami;

3) 13 kwietnia 2023 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej,

4) 14-17 kwietnia 2023 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;

5) 18 kwietnia 2023 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych do klasy pierwszej sportowej.

 

Do pobrania – harmonogram rekrutacji 2023-2024 (PDF)