INFORMACJA DOT. KONKURSU „GRANTY PPGR”

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa wyraziło pozytywną zgodę na przesunięcie terminu złożenia przez Gminę Miejską Lidzbark Warmiński ostatecznego wniosku w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Zwracamy się zatem do tych z Państwa, którzy nie uzupełnili jeszcze brakującej dokumentacji (wskazanej w poprzednich komunikatach), aby dostarczyli ją do Centrum Usług Wspólnych w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Poniatowskiego 22 w terminie do 11 stycznia 2022 r. do godziny 13.00

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z informacja uzyskaną z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ostatecznym wniosku mogą znaleźć się tylko w pełni zweryfikowane oświadczenia mieszkańców. Oznacza to, że w przypadku braku dostarczenia niezbędnych dokumentów potwierdzających uprawnienie do ubiegania się o wsparcie w programie, złożone oświadczenie będzie odrzucone, jako nie spełniające wymagań formalnych, w związku z czym uczeń nie będzie miał możliwości otrzymania sprzętu komputerowego.

Złożone oświadczenia, wymagają uzupełnienia o dokumenty poświadczające fakt zatrudnienia krewnego ucznia w linii prostej (rodzica, dziadka, pradziadka) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej i zamieszkiwania tego krewnego w miejscowości lub gminie objętej PPGR oraz pokrewieństwa uprawnionego ucznia ze wskazanym w oświadczeniu krewnym.

Telefon do kontaktu: 89 519 57 65 oraz 89 767 06 33.

Informujemy, że za realizację konkursu grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” odpowiedzialne jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa i to CPPC wprowadza wszystkie zmiany, wytyczne i zasady dotyczące dokumentacji konkursowej.