20 września br.  weszła w życie nowa ustawa, która wprowadza dofinansowanie na inne niż węglowe źródła ogrzewania. Wnioski można składać osobiście lub przez internet do 30 listopada 2022 r. Analogicznie jak w przypadku wniosków o dodatek węglowy, wnioski o nowy dodatek na inne źródła ciepła, dla mieszkańców miasta Lidzbarka Warmińskiego, należy składać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim ul. Akacjowa 7, pokój nr 1.

Z dodatku mogą skorzystać gospodarstwa domowe, w których głównym źródłem ogrzewania jest:

  • kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
  • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (nie dotyczy gazu ziemnego), albo
  • kocioł olejowy.

Dodatek przyznawany jest w kwocie:

  • 3 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
  • 1 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym,
  • 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (nie dotyczy gazu ziemnego),
  • 2 000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Więcej informacji na stronie internetowej MOPS w Lidzbarku Warmińskim w zakładce Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne/Dodatek dla gospodarstw domowych.