Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) Renowację muru i bramy – konserwację i remont ogrodzenia Cmentarza Komunalnego.
2) Renowację Kapliczek Drogi Krzyżowej.
3) Renowację 28 zabytkowych nagrobków.
4) Przebudowę alejek pieszych i pieszo-jezdnych.
5) Rewitalizację zieleni.
6) Wykonanie nasadzeń
Więcej informacji znajdą Państwo pod poniższym linkiem: