Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim informuje, że Burmistrz Miasta Lidzbarka Warmińskiego upoważnił MOPS w Lidzbarku Warmińskim do realizacji zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym ( https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-weglowy ).

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Więcej informacji pod numerem telefonów 897678053 oraz 897678054.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim przypomina, że nadal jest możliwość złożenia wniosku o dodatek osłonowy w celu częściowej rekompensaty wzrostu energii elektrycznej i gazu ziemnego, wysokiego poziomu inflacji i związanego z tym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych. Końcowy termin składania wniosków mija 31 października 2022r. Więcej informacji pod adresem http://mopslw.pl/dodatek-oslonowy/ lub numerami telefonów 89 767 80 53 lub 54.