W związku z wynikami ankiety ewaluacyjnej Sprawność instytucjonalna miast i gmin, z którego skorzystała gmina, przyznano naszemu samorządowi Wyróżnienie „Gmina z inicjatywą sprawności”.  Jest to wyróżnienie przyznawane gminom w Polsce, które do oceny sprawności instytucjonalnej skorzystały w naszym województwie z ww. narzędzia w latach 2017-2020, a także swoją aktywnością przyczyniają się do poprawy poziomu sprawności oraz poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego.

W pierwszej edycji wyróżniono 53 gminy w Polsce, kolejna edycja trwa, a wyniki już w przyszłym roku.

Wykorzystanie tego narzędzia  pozwala na przeprowadzanie analiz służących poprawie sprawności instytucjonalnej, a w konsekwencji podnoszeniu poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego.

Przydatne w pełniejszym zrozumieniu czym jest, jak z tego korzystać, gdzie można pobrać narzędzie – jest  opracowanie Sprawne w działaniu miasta i gminy w Polsce Wyniki autoewaluacji sprawności instytucjonalnej, w którym prezentowane są nie tylko wyniki autoewaluacji sprawności instytucjonalnej gmin w Polsce (edycja 2017-2020), a także przydatne informacje o dostępności narzędzia i jego funkcjonalności. Zachęcamy do skorzystania.

 

Sprawne w działaniu miasta i gminy w Polsce