Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim informuje, o terminie spotkań pracowników socjalnych z mieszkańcami miasta

Spotkanie odbędzie się w dniu 19.01.2024r. w godzinach 12:00 – 15:00 W KAMIENICY AMFITEATR Plac Młyński 6

11-100 Lidzbark Warmiński

Oferowana przez pracowników socjalnych praca socjalna ma na celu m.in.

działania polegające na wzmocnieniu osoby, wskazanie możliwości rozwiązań problemu, przedstawianie różnych opcji wyboru i postępowania w przezwyciężaniu trudności życiowych, udzielenie wskazówek w zakresie dostępu osoby lub rodziny do usług społecznych, zdrowotnych, edukacyjnych oraz środowiskowych działań pomocowych.

Jeżeli potrzebujecie Państwo informacji, wskazówek lub pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych, serdecznie zapraszamy na spotkanie.

Pomoc jest bezpłatna i kierowana do wszystkich mieszkańców miasta.