Ogłoszenie o wynikach konkursu na świadczenie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 do 31 grudnia 2024 roku usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim w miejscu ich zamieszkania.

Informuję, że w wyniku otwartego konkursu ofert, na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych MOPS w Lidzbarku Warmińskim, w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r., wpłynęła jedna oferta, złożona przez Polski Komitet Pomocy Społecznej, Warmińsko – Mazurski Zarząd Wojewódzki w Olsztynie, która spełniła wszystkie wymagania formalne i merytoryczne. Koszt jednej godziny usług na 2023 rok, wynosić będzie 31,00 zł.

Burmistrz
Jacek Wiśniowski