We wtorek 8 lutego 2022 roku w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli: Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego Jacek Wiśniowski, Z-ca Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego Tomasz Nykiel, przedstawiciele firmy EKOPARK S.A. z Warszawy Robert Olejnik – Prezes Zarządu oraz Daniel Kopiczyński Manager Projektu.

Tematem spotkania było zapoznanie się ze szczegółami projektu Inteligentnych Terminali Komunikacyjnych, który omówili przedstawiciele firmy EKOPARK S.A.

EKOPARK S.A. jako operator Programu Centrum Bezpieczeństwa OZE i Nowych Technologii wdraża w ramach projektów: „Inteligentna Polska” i „Polskie Inteligentne Miasto PIM” monitorowanego przez KEZO Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk system Inteligentnych Terminali Komunikacyjnych wraz z multiaplikacją „PIM-Inteligentnapolska.pl”.

Nowoczesne autonomiczne przystanki autobusowe, mogące jednocześnie stanowić punkty dostaw i odbioru (paczkomaty, foodmaty, bankomaty/wpłatomaty i inne urządzenia wykorzystujące internet) znakomicie wpisują się w strategię ekologicznego rozwoju „Smart-City” oraz ideę sieci miast Cittaslow.

Spotkanie było również okazją do omówienia najważniejszych aspektów szeroko pojętego OZE oraz inteligentnych rozwiązań w budownictwie i energetyce. Omawiano możliwości i korzyści płynące ze współpracy z KEZO Centrum Badawczym Polskiej Akademii Nauk oraz przynależności do transregionalnego obszaru INTELIGENTNA POLSKA. Przedstawiono informacje na temat pojazdu elektrycznego, który mógłby być wykorzystywany w ramach planowanego projektu.

Burmistrz Jacek Wiśniowski wraz z Prezesem Zarządu EKOPARK S.A. Robertem Olejnikiem uroczyście podpisali list intencyjny, który jest wyrażeniem woli współpracy i przystąpienia Gminy Miejskiej do projektu „PIM -Inteligentna Polska”, zmodernizowania sieci przystanków w wybranych lokalizacjach i rekomendowanej technologii ITK-Point.

Na zakończenie przedstawiciele firmy EKOPARK S.A. wraz Z-cą Burmistrza zwiedzili propozycje lokalizacji ITK (Inteligentne Terminale Komunikacyjne) w terenie.

wizualizacja przystanku

 

wizualizacja przystanku

wizualizacja przystanku