W Lidzbarku Warmińskim, mieście sieci Cittaslow Polska o uzdrowiskowych aspiracjach, czyste powietrze jest niezwykle ważne. Dlatego zainstalowaliśmy czujniki Airly, aby na bieżąco monitorować jego stan, dlatego aktywnie zachęcamy do skorzystania z Programu #CzystePowietrze z którego można otrzymać dofinansowanie na wymianę źródeł ogrzewania na niskoemisyjne, dlatego modernizujemy miejskie obiekty z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych i… aktywnie oczyszczamy powietrze!
Z inicjatywy Jacek Wiśniowski – Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego na bulwarze i w okolicy Oranżerii Ignacego Krasickiego stanęły dwie stacje uzdatniania powietrza ATANOX, które oczyszczają powietrze atmosferyczne poprzez filtrację lotnych zanieczyszczeń cywilizacyjnych w szczególności spalin pochodzenia mechanicznego oraz gazów i dymów przemysłowych pochodzących z kominów i kolektorów.
W Lidzbarku Warmińskim w najbliższych dniach zostanie zainstalowane jeszcze jedno takie urządzenia – stajnie ono na deptaku przy Placu wolności.
Jest to pierwszy tego typu projekt w Polsce realizowany przez samorząd lokalny.
zdjęcie stacji uzdatniania powietrza
Korzyści technologiczne i kluczowe funkcje urządzeń:
1. Filtry wykonane w technologii nanometrycznej o absorpcji poniżej 1 mikrometra
2. Nawet 8000 m3 uzdatniania powietrza na godzinę pracy urządzenia
3. Moc filtracji do 5 000 000 M3 oczyszczonego powietrza 1 cyklu pracy
4. Biodegradowalny i przyjazny dla środowiska recykling zużytych filtrów
5. Skutecznie filtruje P10 PM2,5 PM1 Benzo(a)pireny, wirusy i alergeny
6. Pochłania do 3,5 kg zanieczyszczeń w 1 cyklu życia filtra
7. Skuteczność filtracji do 90 % 8. minimalne pobory energii
9. Znikomy ślad węglowy.
Oczyszczacze powietrza mają zasięg około 20 metrów, ale ich działanie wpływa pozytywnie na ogólną ilość szkodliwych substancji w miejskiej przestrzeni. Trzy urządzenia w ciągu roku są w stanie pochłonąć ponad 10 kg pyłów i zanieczyszczeń atmosferycznych.