Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. (2023 r.)

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów wiejskich o wysokim poziomie bezrobocia oraz osób dorosłych, w tym osób niewychodzących z domu, niebędących w stanie przygotować sobie codziennego gorącego posiłku.